Lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 năm 2016
Lịch nghỉ lễ dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 Tháng 4 là một trong những tháng có nhiều ngày nghỉ nhất trong năm. Năm 2016 này, ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) vào thứ 7, còn ngày 30/4 và 1/5 rơi vào thứ 7