phong tục

Mâm cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp cần những gì?
Ngày 23 Tháng Chạp hàng năm, theo phong tục của người Việt Nam là ngày cúng ông Công, ông Táo hay còn gọi là Tết Táo quân. Đây là một phong tục lâu đời của người Việt, người xưa cho rằng ngày đó, là ngày vua bếp lên chầu trời để tâu việc việc bếp

Registration complete !

Show

Reset your password

Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Check your e-mail for the confirmation link.

Close