Để thành công, đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh
MUỐN THÀNH CÔNG: ĐỪNG LÀM VIỆC CHĂM CHỈ – HÃY LÀM VIỆC THÔNG MINH Thứ nhất: Làm việc ít hơn không có nghĩa là lười biếng, mà lười biếng chính là việc kéo dài sự tồn tại của chậm chạp và ù lì. Thứ hai: Làm tốt một việc không quan