Sốt xuất huyết – Làm gì khi bị sốt?
Là bài viết chia sẻ thực tế từ người đã bị sốt xuất huyết, đây có lẽ là kinh nghiệm để mọi người tham khảo khi đối mặt với dịch bệnh này hiện nay. Hơn hai tuần sau khi từ “cõi chết” trở về, mình đã bị ám ảnh