Đánh giá các hãng điều hòa của dân trong ngành mà bạn nên biết
Mùa hè đến, nắng nóng kéo dài thì điều hòa là một giải pháp chống nóng hiệu quả mà mọi người thường hay nghĩ tới. Tuy nhiên khi đi mua thì người mua thiếu hiểu biết, các hãng điều hòa thì tránh nói về các lỗi hay gặp, nhân