cung mệnh

Năm 1979 có mệnh gì? Hợp màu và hướng nào?
Nam nữ sinh năm 1979 có mệnh gì, tuổi con gì và hợp với hướng nào, màu sắc phù hợp là gì và người sinh năm 1979 hợp với con số nào? Cả nam và nữ sinh năm 1979 đều có chung cung mệnh là Chấn Mộc nên có
Tìm thêm:
Phật bản mệnh của bạn là ai?
Phật bản mệnh còn được gọi là Phật hộ thân, gồm có 8 vị chủ tôn. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo mật tông đưa ra thuyết 8 vị Bản tôn

Registration complete !

Show

Reset your password

Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Check your e-mail for the confirmation link.

Close