Phải làm gì khi nguyệt san đến vào ngay chuyến đi biển của bạn?
Đang rất hào hứng cho chuyến đi biển cùng gia đình thì mẹ Mỡ gặp ngay cô “đèn đỏ”. Bạn đồng nghiệp giới thiệu ngay băng vệ sinh Tampo, hỗ trợ các chị em đi biển, đi bơi ngày “đèn đỏ” mà không phải lo lắng nhiều. Băng vệ