Vợ xấu, vẫn sướng !
Có khối cô vợ vốn hình thức chẳng dễ coi nhưng vẫn “long lanh” trong mắt chồng! Tại sao vậy??? Đàn ông ai chẳng thích có vợ đẹp. Nhưng vì sao tôi nói: Vợ xấu, vẫn sướng ! Nhưng thích người đẹp là một chuyện mà cưới được vợ