Chữ ký nói lên tính cách của một con người
Các cụ từ xưa đã có câu “Nét chữ nết người”. Vì nét chữ thể hiện sự tỉ mỉ, cẩn thận, … của mỗi người. Chữ ký cũng vậy, cũng phản ánh rất nhiều về tính cách của một con người mà trước giờ không ai để ý. Bạn