Giữa bếp từ và bếp gas, nên chọn cái nào đây?
Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn bếp từ hay bếp gas cho gia đình mình? Bạn không biết bếp từ hay bếp gas cái nào tiết kiệm hơn? Cái nào sử dụng tốt hơn? 1/ Bếp từ là gì? Bếp gas là gì? Bếp từ là loại